Panel powstał z myślą o ludziach wierzących w Boga, szukających i wątpiących; liczne opisy świadków wiary.

Reklamy

Bóg Ojciec

(Mów Mu ciągle, że Go kochasz)

Ojciec Niebieski powiedział: Kto Mi te akty ofiarowuje, kto w dodatku czyni wszystko, by je rozpowszechniać, będzie Mi w szczególny sposób dzieckiem, a Ja mu będę kochającym Ojcem. Jakże tęsknię za tym, żeby i o Mnie możliwie często i serdecznie myślano. Duch Święty jest mało czczony. Ale Mnie czci się jeszcze mniej. Nabożeństwo do Mnie wynagradzam w całkiem wybitny sposób. Ofiarujcież Mi często akty miłości, które tak radują Moje Serce.

Ojcze, kocham Cię serdecznie, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię czule, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię delikatnie, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię jak Twoje dziecko, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię żarliwie, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię płomiennie, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię niewypowiedzianie, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię bezgranicznie, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię nade wszystko, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię bez miary, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię niewymownie, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię ponad miarę, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię bez końca, ratuj dusze!
Ojcze, wysławiam Cię, kocham Cię, dziękuję Ci, ratuj dusze!
Ojcze, chciałbym Cię kochać, jak Cię kochają wszyscy Aniołowie i Święci, ratuj dusze!
Ojcze, chciałbym Cię kochać, jak kochał Cię na ziemi Św. Józef i jak Cię teraz kocha w Niebie, ratuj dusze!
Ojcze, chciałbym Cię kochać, jak kochała Cię na ziemi Maryja i jak Cię teraz kocha w Niebie, ratuj dusze!
Ojcze, chciałbym Cię kochać, jak Cię kocha Twój Syn i Duch Święty, ratuj dusze!
Módlmy się:
Ojcze, przez Niepokalane Serce Maryi, dla ratowania tych wszystkich dusz, które są w niebezpieczeństwie wiecznego potępienia, ofiaruję Ci ostatnie krople Krwi, które Twój Boski Syn ostatkiem sił Swej Miłości wylał, i ofiaruję Ci Je nieskończoną ilość razy. Amen.
Niech nas błogosławi Bóg Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.
Ze Swoim Ukochanym Dziecięciem niech nas błogosławi Dziewica Maryja. Amen.
***
Ojciec Przedwieczny uskarża się, że wielu boi się Go, a On chciałby dać do zrozumienia, że Jego radość polega na tym, żeby Jego synowie i córki Go uznawali i kochali. „Ludzie powinni wiedzieć, że mam tylko jedno życzenie: kochać wszystkich i obdarzać ich Moją Łaską. Wzywajcie Mnie z ufnością i miłością Imieniem Ojca i u Ojca znajdziecie zaufanie, miłość i zmiłowanie. Wszyscy z serca wzywający Mnie imieniem Ojca, nie zginą – choćby to było tylko jeden jedyny raz”.
„Wierzcie Mi, gdyby od czasu Pierwszego Kościoła czczono Mnie osobnym świętem, to po 20 wiekach pozostałoby niewielu pogan i czcicieli bożków. Jeśli ktoś Mnie czci i Mnie się powierza, to spuszczam na niego strumień Pokoju, zwłaszcza gdy wzywa Mnie Imieniem Ojca i kocha Mnie jak swego Ojca..
Pragnę, żeby jeden dzień lub przynajmniej jedna niedziela była poświęcona dla uczczenia Mnie w szczególny sposób pod Imieniem Ojca całej ludzkości. Chciałbym, aby to święto miało własną Mszę i oficjum. Nietrudno znaleźć teksty w Piśmie Świętym. Jeżeli pragniecie oddać Mi tę szczególną cześć w niedzielę, wybieram pierwszą niedzielę sierpnia; jeżeli w dzień powszedni, chciałbym, aby to był zawsze siódmy dzień tego miesiąca”

Pan Jezus do s.Józefy Menendez: Jakże pragnę, by wszyscy uwierzyli, że nie jestem Bogiem, który wciąż karze za każdy błąd, za jedną myśl lub intencję niedobrą! Zaprawdę nie znacie Mnie! Milsze Mi jest serce pokorne, powracające ufnie do Mnie choćby tysiąc razy, niż więcej zajęte sobą, by nie upaść, niż by kochać Mnie.
Sądy ludzkie potępiają i brzydzą się wadami osób i trudnymi charakterami. Ja na nie czekam z miłością. Przebaczam im i oczyszczam, przywracając im Moją łaskę. Powróćcie więc, podnieście się i uwierzcie.
Wielu wierzy we Mnie, ale mało wierzy w moją Miłość..., a wśród tych, którzy wierzą w moją Miłość, zbyt mało liczy na moje Miłosierdzie. Wielu zna Mnie jako Boga, ale mało zawierza się Mi jako Ojcu... (s.59-61)

Reklamy

Pozycjonowanie tanio


Reklamy

Zjawy i demony
www.parapsychologia.zjawa.com
Reklama