Panel powstał z myślą o ludziach wierzących w Boga, szukających i wątpiących; liczne opisy świadków wiary.

Reklamy

Pan Jezus

Pan Jezus: „...Powróć do Mnie, przestań błąkać się bez celu po pustyni, szukaj Mnie, Moje dziecko... Powróć do Mnie, nawet w swej nędzy i w swojej winie. Przyjmuję cię takiego, jaki jesteś, i mówię ci, że ci już wybaczyłem... To Ja, Jezus, twój Zbawiciel, przychodzę do ciebie dzisiaj. Przychodzę boso i jak żebrak proszę o powrót miłości. Szukam twojego serca, nie odrzucaj Mnie... Dniem i nocą wyciągam do ciebie Moje Ręce”.Pan Jezus: Chcę wam ukazać, jaka broń obezwładnia szatana najbardziej i najmocniej: wasza pewność, że jesteście kochani przeze Mnie i otoczeni Moim Miłosierdziem. Odwołanie się do Mojego Miłosierdzia unieszkodliwia waszego wroga (szatana), ponieważ on wie, że to jest prawda. Chciałby tylko zachwiać waszą pewność, wykazując wam waszą słabość, wasze braki i uwypuklając wasze wady przed waszymi oczyma. To też jest prawda (że je macie), ale gdzież jest znak równania między waszą nędzą a moim Miłosierdziem? Pamiętajcie, że on jest waszym oskarżycielem przede Mną i ponad to nic nie może. Jesteście obmyci Moją Krwią, przebywacie wewnątrz Mojego Serca, a nie poza Nim, i nic was z tego usunąć nie zdoła, bo nawet gdybyście to teraz sami zrobili w pełni zdecydowania woli, Ja będę wam pamiętał to, że kiedyś kochaliście Mnie i służyliście Mi. Dlatego myśląc logicznie – nie możecie się bać, a wszelkie wasze lęki są wam narzucone (przewrotnie) i nie mają żadnych podstaw.
Pan Jezus do Benigny Konsolaty Ferrero: „Ufność jest kluczem otwierającym skarby Mojego Miłosierdzia. Jestem Bogiem wszelkiego Miłosierdzia i niczego tak nie pragnę, jak być tylko Miłosiernym! Drzwi Mojego Miłosierdzia stoją otworem...drzwi Mej Sprawiedliwości są zamknięte na klucz i otwieram je tylko temu, który Mnie do tego zmusza. Sam nie otworzyłbym ich nigdy. W jednej chwili mogę naprawić całą przeszłość duszy, gdyby tylko zechciała Mnie uznać za Boga, to jest, gdy nie ogranicza Mej dobroci swą nieufnością; gdy nie zacieśnia Mego Miłosierdzia swymi smutkami; gdy nie mierzy Mej Miłości swoją miłością. (...) Jestem cały Miłością. Największą przykrością, którą Mi można wyrządzać, jest wątpienie w Moją dobroć... Jeżeli jestem dobry dla wszystkich, to szczególnie dla tych, którzy Mi ufają. Patrzeć na ludzi nieszczęśliwych, smutnych, uginających się pod ciężarem życia, móc wydźwignąć ich z tej nędzy, mieć wszystko, czego potrzebują, chcieć dać im to wszystko, a tymczasem widzieć, jak Mnie odpychają, jak się odsuwają, to przeszywa Mi serce. Nie powinien bym kochać ludzi tak, jak ich kocham, nie powinien bym był za nich umierać. „Gdybyś wiedział – mówi Jezus – jak to boleśnie kochać tak gorąco i nie być kochanym...Szukam zawsze serc, które Mnie kochają, a jednak tak łatwo Mnie opuszczają, szukając szczęścia tam, gdzie go nie ma. (...) Sprzedaj twoją nędzę Mojemu Miłosierdziu, sprzedaj Mi ją, zapłacę ci Miłością. (...) Gdy dusza żałuje i opłakuje całym sercem swe grzechy... nie mogę powstrzymać Mej radości...wybiegam na spotkanie...to Moje największe zadowolenie, i z dusz, które wyciągam z najgłębszych otchłani błota, czynię najpiękniejsze arcydzieła. Jej najcięższe i najwstrętniejsze winy stają się kamieniami węgielnymi w gmachu jej doskonałości. Kocham tak bardzo grzeszników... To rzecz pewna, że sto grzechów rani Mnie więcej niż jeden. Ale jeśli ten jeden jest grzechem nieufności we Mnie, to rani Serce Moje więcej niż sto innych. Jestem cały Miłością i największą krzywdą, zadaną Memu Sercu, byłoby wątpić w dobroć Moją. Moje Serce nie tylko współczuje, ale nawet więcej się raduje, im więcej ma zleczyć, byle tam nie było złej woli...! Wojna, ta (II) nie jest karą, bo za grzechy świata tego bólu byłoby jeszcze za mało. Wojna ostatnia to kara Miłosierdzia, mająca za cel zbawić mnóstwo dusz, które bez wojny stoczyłyby się w przepaść potępienia, jako też skrócić czas grzechu i tak ulżyć wiecznej męce, którzy by w każdym razie ściągnęli na siebie karę piekła”.

Reklamy

Pozycjonowanie tanio


Reklamy

Zjawy i demony
www.parapsychologia.zjawa.com
Reklama